ادامه فهرست مقالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 پيش از آريائيها ،اسطوره هاي ايراني،ورود آريائيها
....................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
1  تپه هفت اوان Charles Burne
2  مهاجرت آرياها به داخل فلات ايران (به زبان انگليسي) ابوالحسن مبين
3  كاوش هاي باستاني در تپه ماليان ......
4  جام طلايي حسنلو Robert H. Dyson JR
5   كاوش هاي محققين در منطقه باستاني عيلام ......
6  باستان شناسي منطقه خوزستان ( دانشگاه مينسوتا ) ........
7  كاوش هاي باستاني در منطقه آريسمان .....
8  عصر آهن وامپراتوري عيلام باستان درسايت امپرتوري ها كوروش شهميري
9  يك كاوش باستان شناسي در زمينه چغابونت( دانشگاه شيكاگو ) عباس عليزاده
10  معرفي پروژه تل بوكان در بخش موسسه خاوري دانشگاه شيكاگو .......
11  اطلس تاريخي ايران ( قبل از تشكيل حكومت ماد ) سايت فرهنگسرا
12  جيرفت : بهشت گمشده باستان شناسان ......
13  جوي تپه  عزت الله  نگهبان
14  تپه يحيي د.ت.پوتز (استاد رشته باستان شناسي خاورميانه دانشگاه سيدني استراليا )
15  سفالگري در ايران باستان گريشمن
16  تصويري از آثار بدست آمده از منطقه تپه يحيي (مركز منابع علوم انساني تگزاس) ......
17  چغازنبيل ......
18  بين النهرين و پادشاهان آن  (به زبان انگليسي) ........
19  آريا ( به نقل از تاريخ ماد دياكونف ) ........
20  زبان آريائيها  Gherado Gnoli
21  پژوهش هاي باستانشناسي در آريائيهاي خاور نزديك  و گورستان مارليك در شمال ايران G. N. Kurochkin
22  ريشه هاي قوم آريا صادق افشار 
23  پيش از آريائيها R.Ghrishman ،مترجم: محمد معين 
24  نام هاي هند و ايراني P. E. Dumont
25 قوم آريائي داريوش كياني
26  آريا   R. SCHMITT _ دايرة المعارف ايرانيكا
27 خدايان آريائي  (به زبان انگليسي) ......
28 كشف كتيبه پادشاهي كنار صندل در جيرفت ......
29 خط كشف شده در جيرفت ......
30 ارتباط جيرفت و شهر سوخته با سند و بين النهرين   .....
31 تل بندو فارس ، سرنخ هاي آغاز شهر نشيني احسان يغمايي
32 سفال هاي هزاره هفتم و هشتم .......
33 حفاظت از آثار دوره باكتريا در افغانستان ......
34 آريا  : زبان شناسي مردم ايران Sir Harold Bailey
35 مهاجرت آريائيها (به زبان انگليسي) رضا مرادي غياث آبادي
36 زبان آريائيها شاپور سورن پهلو
37 تپه حسنلو Robert H. Dyson 
38 عصر آهن در ايران OSCAR WHITE MUSCARELLA 
39 عصر نوسنگي در ايران FRANK HOLE
40 غار نياسر : آتشكده ميترا  (به زبان انگليسي) شاهرخ رزمجو  و بابك امين تفرشي
41 نه هزار سال تمدن در منطقه تاريخي اوزبكي  ( نزديك هشتگرد ) يوسف مجيد زاده
42 حكاكي هاي كشف شده در كرمان مرتضي فرهادي 
43 تصاويري از آثار باستاني روستاي ميمند در شهر بابك كرمان ......
44 تپه چغازنبيل محمد رضا چيت ساز
45 جنبه هاي هستي شناسي  در جام كشف شده در ارجان (بهبهان ) Javier Alvarez-Mon
46 هنر در ايران باستان Edith Porada
47 هنر ايلامي Edith Porada
48 هنر هاي كشف شده در حسنلو Edith Porada
49 دامغان طاهره صفري (به زبان انگليسي)
50 ايران و ايران شهر D. N. MacKenzie
51 ايران ويچ D. N. MacKenzie
52 راز تپه ميل در نزديكي ورامين اكبر منتجبي (به زبان انگليسي)
53 اسامي درياي خزر محمد عجم  (به زبان انگليسي)
54 سلماس  وحيد مرحمتي سلماسي (به زبان انگليسي)
55 قديمي تر از تمدن مصر صادق ناظمي افشار (به زبان انگليسي)
56  عصر غار نشيني در ايران عزت الله نگهبان (به زبان انگليسي)
57 منطقه باستاني گنج پر (استان گيلان -رستم آباد):نخستين آثار زندگي انسان پالئولتيك در ايران فريدون بيگلري ، سامان حيدري ، سونيا شيدرنگ  (به زبان انگليسي)
58 آغاز نگارش .......
59 تزيين آثار برجسته در ظروف سنگي ايران باستان : توسعه و نفوذ P. R. S. Moorey
60 در باره تپه حسنلو .......
61 تپه حسنلو Robert H. Dyson JR
62 تپه حسنلو سايت آذرپادگان
63 الگوي مرمت تپه حسنلو ميراث فرهنگي
64 تپه حسنلو ......
65 ايران باستان (از ورود آرايائيها تا تشكيل امپراتوري)   قسمت اول سايت چالدران
66 ايران باستان (از ورود آرايائيها تا تشكيل امپراتوري)   قسمت دوم سايت چالدران
67  تاريخ ايلام François Vallat
68 تاريخ اوليه ايلام R. K. Englund 
69 پيشداديان و كيانيان نيما سجادي
70 تثليث در ايران باستان نيما سجادي
71 سميرغ و طوبي نيما سجادي
72 سيمرغ هما  قهرماني (به زبان انگليسي)
73 مرورى بر تاريخ اسطوره‌اى ايران    سيروس غفاريان
74 شاهنامه در يک نگاه سيروس غفاريان
75 جام طلايي حسنلو Robert H. Dyson
76 ايران باستان پي.آر.اس. موري ، ترجمه شهرام جليليان
77 پيدايش ايران امير حسين خنجي
78 تاريخ ماقبل ماد امير حسين خنجي
79 تاريخ ايلام غلامحسين نظامي
80 بررسي كتاب: فرهنگ الفبايي  موضوعي اساطير ايران باستان ، تاليف مليحه كرباسيان فاطمه جها پور
81  مفرغ هاي لرستان   ل. واندن برگ ، ترجمه يحيي شهيدي
82  معرفي و نقدي بر كتاب : تاريخ ايران باستان ، تاليف محمود حريريان، صادق ملك، ژاله آموزگار، نادر مير سعيدي مصطفي نديم
83  الواح ايلامي   غلامرضا عسگري
84  آجرهاي منقوش عصر آهن پاياني ماد شرقي  مهرداد ملك زاده
85  ايران پيش از تاريخ   عبدالعظيم رضايي
86  ميترائيسم و سوشيانس مهر مجيد يكتايي
87  مذهب ايلامي ها   يزدان صفايي
88  نام شناسي و زبان كاسي ها   يزدان صفايي
89  جايگاه زنان در دوره عيلام   مريم قاسمي، فاطمه قاسمي
90  تحقيق در وجوه دياسپوراي فرهنگ و تاريخ ايرانيان   عبدالرسول خيرانديش
91  كيمري ها   يزدان صفايي
92  گوتي ها   يزدان صفايي
93  نگرشي فرهنگي بر تاريخ آريائيها   عبدالرسول خيرانديش
94  كتيبه سارگون دوم آشوري در تنگي ور   گرنت فريم ، ترجمه عالم نعيمي
95   رويدادنگاري تاريخ هيتي تريور برايس، ترجمه يزدان صفايي
96  لزوم شناخت تاريخ و تمدن ايران پيش از ماد يزدان صفايي
97  نام هاي شهرياران و دليران ايران   ملك الشعراي بهار
98  بانو گشسب ، پهلوان بانوي حماسه هاي ايران   روح انگيز كراچي
99  دين و اسطوره در انديشه فردوسي   بهجت السادات حجازي
100  كاربرد اسطوره در آموزش تاريخ   معصومه بنازاده