اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاريخ مادها  ، تاريخ هخامنشيان
....................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
1  تاريخ ماقبل ماد امير حسين خنجي
2  پادشاهي ماد ....
3  شاهنشاهي ماد ......
4  شاهنشاهي هخامنشي ......
5  كمبوجيه و تسخير مصر .....
6  داريوش بزرگ .....
7  سنگ نبشته هاي داريوش .....
8  تئوري سياسي شاهنشاهي ....
9  خشايارشا و يونانيان .....
10  جانشينان خشايارشا .....
11  آخرين شكوه  تاريخي شاهنشاهي هخامنشي ....
12  افسانه فوريم .....
13  تشكيل دولت ماد David Stronach
14  معرفي قوم مادها - به زبان انگليسي .....
15  آستياگ .....
16  هارپاگوس .....
17  مادها و هخامنشي ها سيروس غفاريان
18  مادها و پارسها داريوش كياني
19  آستياگ A. D. H Bivar
20  ظهور و سقوط مادها Mario Liverani
21   اكباتان Stuart C. Brown
22  عيلام John F. Hansman
23  هنر در ايران باستان Edith Porada
24  جغرافياي تاريخي همدان Xavier de Planhol
25 پيش از مادها تي سي يانگ
26 پادشاه بزرگ ماد در مصر ، آشور و ايران Gunnar Heinsohn
27 موضوع آستياك در هرودوت كريستوفر پلينگ
28 شكل گيري پادشاهي ماد ....
29 جواني كوروش به نقل از گزنفون
30 زندگي كوروش : كتاب اول  -  دوم  - سوم  - چهارم  - پنجم  - ششم  - هفتم  - هشتم گزنفون
31 كوروش رهايي بخش شاپور سورن پهلو
32 ذوالقرنين : كوروش بزرگ در قرآن بهاء الدين خرمشاهي
33  آرامگاه كوروش Antigoni Zournatzi
34 داريوش بزرگ شاپور شهبازي
35 در عادات ايراينان برگرفته از هرودوت
36 حكومت داريوش به نقل از هرودوت
37 جنگهاي ايران  - كتاب اول هرودوت ، ترجمه جرج راولينسون
38 روايت هرودوت از شكست ارتش كوروش در Massagetai .....
39 سنگ نبشته هاي هخامنشي در كانال نيل جهانگير قائم مقامي
40 ارتش هخامنشي غلامحسين مقتدر 
41 آناهيتا صادق .ن.افشار
42 پرسپوليس : شهر مقدس Robert Payne
43 پاسارگاد در سايت پرسپوليس  
44 پيشينه پژوهشي در تخت جمشيد  
45 كشف خط ميخي  
46 سكه هاي هخامنشي  
47 سكاها  
48 دين در دوره هخامنشي  
49 يادگيري زبان ايران باستان در مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد - مقدمه  
50 يادگيري زبان ايران باستان در مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد  - قسمت اول  
51 يادگيري زبان ايران باستان در مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد - قسمت دوم  
52 يادگيري زبان ايران باستان در مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد - قسمت سوم  
53 كتيبه داريوش در بيستون  ( به انگليسي )  
54 هخامنشيان Pierre Briant
55 نخستين فرمان حقوق بشر  
56 نقش رستم Ursula Seidl
57 پرسپوليس DAVID STRONACH & KIM CODELLA
58 دكان داوود Hubertus Von Gall
59 لوح عيلامي پرسپوليس محمد داندامايوف
60 نقش انسان بالدار در پاسارگاد Simon Chew & Nick Sekunda
61 مجسمه هركول در بيستون حميد رضا محبي
62 فرمدار Marie-Louise Chaumont
63 ميراث پرسپوليس در هند ماري استورات
64 داريوش: نام بسياري ار پسران لهستاني : فصلي از تاريخ فراموش شده ايران Ryszard J. Antolak
65 روش بين المللي هخامنشيان آ . س.ملكيان شيرواني
66 مهر ها و نشان هاي عصر هخامنشي  
67 روابط ايران و گرجستان Keith Hitchin
68 تصاويري از جام ها ، كارهاي فلزي ، جواهرات و  ظروف عصر هخامنشي  
69 سفال ها و ظروف شيشيه اي عصر هخامنشي  
70 تصاويري از پرسپوليس  
71 گروه هاي باستان شناسي در ايران مرضيه يزداني
72 هنر در ايران عهد هخامنشي Edith Porada
73 به آتش كشاندن پرسپوليس توسط اسكندر مولف  Diodorus  - ترجمه  M.M. Austen
74  ارتش امپراتوري هخامنشي هرودوت
75 سكه دريك  در دروه هخامنشي Michael Alram
76 آموزش در دوره هخامنشي محمد داندامايوف
77 قانون هخامنشي Rüdiger Sshmitt
78 يهوديان ايران باستان ماري بويس
79 اقتصاد ايران باستان : پيش از هخامنشيان Robert C. Henrickson
80 نقش بيمه در اقتصاد ايران باستان محمد صادق نظمي افشار
81 ايالت پارس در دوره باستان Josef Wieshöfer
82 تصاويري از گنج نامه همدان  
83 انحطاط هخامنشيان زرين كوب
84 دين زرتشت در دوره هخامنشي Kersi B. Shroff
85 شكست سپاه ده هزار نفري يونان در ايران : گزنفون :كتاب    اول گزنفون
86  شكست سپاه ده هزار نفري يونان در ايران دوم   
87 شكست سپاه ده هزار نفري يونان در ايران  سوم  
88 شكست سپاه ده هزار نفري يونان در ايران چهارم  
89 شكست سپاه ده هزار نفري يونان در ايران  پنجم  
90 شكست سپاه ده هزار نفري يونان در ايران  ششم  
91 شكست سپاه ده هزار نفري يونان در ايران   هفتم  
92 جنگهاي ايران Livio C. Stecchini
93 شكوه ايران Robert Payne
94 دوران سراشيبي قدرت هخامنشي امير حسين خنجي
95 اردشير دوم امير حسين خنجي
96 خشايارشا و يونانيان امير حسين خنجي
97 مادها و بازماندگانشان كيومرث صفايي
98 ايران باستان پي. آر. اس. موري ، ترجمه شهرام جليليان
99 تاريخ تمدن : ويل دورانت ، كتاب نخست ، فصل سيزدهم ، پارسها ويل دورانت
100 برافتادن شاهنشاهي هخامنشي امير حسين خنجي
ادامه فهرست مقالات