کارگاه توليد اشربه در دوره ساساني کشف شد

کاوش هاي باستان شناسي در يکي از محوطه هاي تنگه بلاغي نشان داد که در اين منطقه روزگاري بزرگترين کارگاه توليد اشربه از دوره ساساني وجود داشته است

گروه استان‌ها، حسن ظهوري: تازه‌ترين بررسي‌هاي ژئوفيزيک و کاوش‌هاي باستان شناسي در تنگه بلاغي منجر به کشف بزرگترين کارگاه توليد اشربه از دوره ساساني شد

پيش از اين، کاوش‌هاي باستان شناسي توسط هيات ايراني و لهستاني به سرپرستي علي اسدي و باربارا کاييم منجر به کشف سازه‌اي از دوره ساساني شد که براي توليد نوعي اشربه مورد استفاده قرار مي‌گرفته است

رضا حيدري، سرپرست ايراني هيات باستان شناسي ايران و لهستان درباره تازه‌ترين يافته‌هاي باستان شناسي تنگه بلاغي گفت: هيات ايران و لهستان در ادامه کاوش سال گذشته روي محوطه 64 تنگه بلاغي تعداد سه سازه توليد اشربه را در اين محوطه باستاني کشف کرد. اما بررسي‌هاي ژئوفيزيک منجر به کشف بيش از 10 سازه ديگر براي توليد اشربه از دوره ساساني شده است

وي در ادامه گفت: در کنار اين سازه‌ها يک فضاي معماري بدست آمده است که در آن دو سکه از دوره قباد اول کشف شد که نشان مي‌دهد مجموعه بناهاي موجود در محوطه 64 به دوره ساساني تعلق دارد

بابک امين‌پور، مسئول عمليات ژئوفيزيک در تنگه بلاغي گفت: از ميان سازه‌هاي شناسايي شده مدفون در تنگه بلاغي که تعداد آن‌ها به بيش از10  سازه مي‌رسد، به طور يقين مي‌توان گفت که برخي از آن‌ها مربوط به توليد اشربه بوده که در زير محوطه 64 مدفون مانده است

سازه‌هاي توليد اشربه در تنگه بلاغي از جنس ساروج ساخته شده‌اند و در آن‌ها جويي تعبيه شده است تا پس از گرفتن شيره انگور، مايع آن از طريق اين جوي به داخل کوزه بزرگتري که در انتهاي سازه قرار گرفته است ريخته شود

حيدري در اين‌باره گفت: در ميان محوطه بقاياي دانه انگور يافت شده است که نشان مي‌دهد در اين مکان اشربه توليد مي‌شده است

به گفته وي وجود چنين کارگاهي در تنگه بلاغي از دوره ساساني جاي پرسش‌هاي فراواني دارد. زيرا تمرکز ساسانيان در جنوب استان فارس بوده و اين آثار در شمال استان يافت شده است

کارگاه کشف شده بزرگترين کارگاه توليدي اشربه است که تا کنون توسط باستان شناسان کشف شده است

محوطه 64 از جمله محوطه‌هايي است که در آبگيري سد سيوند زير آب مي رود. طبق آخرين اطلاعات موجود ساخت سد سيوند در اواخر مرداد ماه سال جاري به پايان مي رسد و براي آبگيري آماده مي شود. آبگيري اين سد 131 اثر باستاني را غرق مي‌کند

http://www.chn.ir/News/?id=31849&section=2