ديوار دفاعي خسرو پرويز در قصر شيرين كشف شد

 40 كيلومتر از ديوار دفاعي كاخ خسرو پرويز ساساني در قصرشيرين كرمانشاه كشف شد. اين ديوار از يك سو به كوه‌هاي "بازي دراز" و از سوي ديگر به كشور عراق ختم مي‌شود. در هيچ يك‌ از متون تاريخي نامي از اين ديوار به ميان نيامده است.
"علي‌هژبري"، سرپرست بررسي‌هاي باستان‌شناسي قصرشيرين با اعلام اين خبر افزود: اين ديوار در 17 كيلومتري كاخ خسرو شيرين و در مرز فعلي قصرشيرين_ سرپل ذهاب قرار دارد. طول اين ديوار 40 كيلومتر و از مصالح لاشه سنگ بصورت خشك چين ساخته شده‌است

او گفت: اين ديوار به احتمال قوي بين سال‌هاي 590 تا 628 ميلادي(خسرو پرويز دوم) يعني اواخر دوره ساساني ساخته شده‌است. با توجه به اينكه بيشتر محقيقن همچنين مورخين قرون سوم و چهارم هجري و قمري اين آثاري چون "بان‌قلعه"، چهارقاپي و عمارت خسرو را متعلق به ساساني مي‌دانند با استناد به متون تاريخي، عمارت خسرو را خسرو پرويز براي شيرين مي‌سازد و اين ديوار بايد ديوار دفاعي و محصور كننده اين كاخ باشد. البته برخي از محقيقن اين آثار را به دوره شاه عباس صفوي نسبت مي‌دهند

هژبري گفت: اين ديوار از يك سو به كوه‌هاي "بازي‌داز" در كرمانشاه و از سوي ديگر از رودخانه "قره‌تو" گذشته و وارد كشور عراق مي‌شود

پيش از اين نيز كاوش‌هاي باستاني‌شناسي توسط باستان‌شناسان خارجي و ايراني در قصرشيرين انجام شده بود اما در هيچ يك كاوش‌ها نامي از اين ديوار به ميان نيامده است. اولين كاوش در قصرشيرين در سال 1891 ميلادي انجام گرفت. پس از آن "گرترود بل" باستان‌شناس در سال 1910 اين شهر را كاوش كرد

بررسي و شناسايي محوطه‌هاي تاريخي و باستاني قصرشيرين از 15 دي ماه سال جاري آغاز شده‌است

كاخ خسرو در حاشيه شمالي شهر كنوني قصر شيرين و در نزديكي آتشكده چهارقاپي واقع شده است. اين كاخ بر سكويي كه هشت متر از زمين بلندتر بوده در طول و عرض تقريبي 285در 98 ساخته شده و پلكان آن شبيه پلكان سكوي ساساني كنگاور است

http://www.chn.ir/News/?section=2&id=29023