تالار تشريفاتي كاخ خسرو و شيرين كشف شد

ميراث استان‌ها، زهرا کشوري : تالار تشريفاتي كاخ "خسرو و شيرين" در شهر قصر شيرين در نخستين فصل كاوش‌هاي باستان‌شناسان كشف شد

اين تالار که 5/12 متر عرض و 26 متر طول دارد، با استفاده از قلوه‌سنگ و ملات گچ ساخته شده است. "يوسف مرادي"، سرپرست كاوش‌هاي باستان‌شناسي قصرشيرين در اين مورد به ميراث خبر گفت: شواهد باستان‌شناسي نشان مي دهد تالار يك طاق آجري داشته که اندازه آجرهاي به كاررفته در اين طاق بين 40 در 40 در 8، 40 در 40 در 10 و 42در42در 12 سانتي متر متفاوت است. همچنين آجرهايي با ابعاد بزرگ سقف تالار را پوشش مي‌دادند

به گفته مرادي اطراف اين تالار رواق‌هاي مختلفي وجود دارد.اين رواق‌هاي ستون‌دار برخي سنگي و برخي آجري هستند و با گچ‌بري‌هاي مختلف تزئين شده بودند به طوري که امروزه بقاياي اين گچ‌بري ديده مي‌شود

كاوش‌هاي باستان شناسي در اين منطقه تاريخي با هدف شناسايي معماري و مختصات واقعي اين كاخ آغاز شده است

باستان‌شناسان اعتقاد دارند نوع معماري‌ كه سه باستان‌شناسان خارجي از جمله د مورگان، گرترود بل و رويتر از اين کاخ ارايه کرده اند، با واقعيت آن  تطابق ندارد

چنانچه سرپرست كاوش‌هاي باستان‌شناسي قصرشيرين مي گويد، باستان‌شناسان خارجي تصويري را از پلان كاخ خسرو تهيه كرده‌اند كه امروزه اين نوشته‌ها و تصاوير معيار مطالعه معماري ساساني است

مرادي افزود: نخستين تصاويري كه از اين كاخ وجود دارد توسط "دمورگان"، باستان‌شناسان فرانسوي تهيه شد. پس از آن "گرترود بل" باستان‌شناس آلماني در سال 1910 و 1911 و بعد از او اسكار رويتر اين منطقه را بررسي كرد. اما  پلان معماري كه دمورگان از اين كاخ تهيه كرد با پلان "بل" كاملا تفاوت داشت و هر دو اشتباه بود. از سوي ديگر اسكار رويتر در سال 1930 كاخ خسرو را بر اساس اين دو پلان بازسازي مجازي كرد که اين بازسازي، معياري براي مطالعه معماري ساساني است و بر همين اساس بايد گفت  در حال حاضر شناخت دنيا از معماري ساساني اشتباه است. اما چون رويتر طراح بسيار خوبي بود و يك طرح بسيار زيبا از اين كاخ ارائه داد، مورد پذيرش واقع شد. امروز مقالاتي كه درباره معماري ساساني نوشته مي‌شود بر اساس اين پلان اشتباه است. بنابراين يكي ديگر از اهداف اين كاوش شناخت درست از معماري اين بنا ساساني است

كاخ خسرو در حاشيه شمالي شهر كنوني قصر شيرين و در نزديكي آتشكده چهار‌قايي قرار گرفته و 300 متر طول و 100 متر عرض دارد. جغرافي‌دانان ايراني و عربي از جمله ياقوت حموي از اين بنا به نام عجايب دنيا ياد كرده‌اند. باستان‌شناسان احتمال مي‌دهند اين كاخ همان عمارتي باشد كه خسرو براي شيرين ساخته است

http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=31837