اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاریخ افشاريه و زنديه
....................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
201  مهرهای پادشاهان ایران   علی مظاهری
202  دو تصویر از نادر شاه در موزه دژ سرخ دهلی   محمود تفضلی
203  شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه  -1 بیژن بیگلری
204   شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه - 2 ..
205  شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه - 3  ..
206 عاقبت نادر شاه ........
207  ستاره جاویدان ، لطفعلی خان زند   جمال فرجی
208   وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه تا کریم خان زند حسین ایزدی ، فاطمه پهلوان پور
209  نامه های طبیب نادر شاه - 5  علی اصغر حریری
210   نامه های طبیب نادر شاه - 6 ..
211  نامه های طبیب نادر شاه  - 7 ..
212  وثیقه اتحاد اسلام نادری   .......
213   مازندران در عهد افشاریه و زندیه مریم شاه حسینی
214  نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه چراغ)   سید ابوالفضل فروزانی
215  اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری - اجرایی کریم خان زند   عبدالله متولی
216  تحولات سیاسی و علمی تصوف از سقوط صفویه تا برآمدن زندیه ( 1163 - 1135  هـ )  سید احمد عقیلی
217  ادبیات ایران در عصر صفوی و افشاری علی رضا زکاوتی قراگزلو
218   مناسبات تجاری سیاسی حکومت زند با کمپانی هند شرقی انگلیس غلامعلی رجایی
219  نادرشاه : کشورگشای  آسیا علی سلطانی شایان
220 حمله نادرشاه به عراق به نقل از یک سند تاریخی سریانی حبش بن جمعه
ترجمه محجوب الزویری
221  گذری بر اندیشه ها و آثار عباسقلی آقا قدسی ( باکیخانوف)   رحیم رئیس نیا
222  دیالکتیکِ ساختاری در دولت نظامی گرای افشار   احمد درستی
223   نادرشاه افشار و خلیج فارس عباس رضایی
224 روند قدرتگیزی آل مذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار ) سید احمد عقیلی
بهادر شهریاری
225   معرفی کتاب: نادر شاه از ظهور تا سقوط  ، تالیف مهناز سرپیشگی اکرم علیخانی
226  اتحاد جهان اسلام در دوره صفویه و افشاریه   ابوالفضل عابدینی
227  تاریخ زندیه   محمد ابراهیم زاده
228  نادرشاه افشار و سياست تقويت نيروي دريايي در خليج فارس   محمد علی پرغو
229 سیاست مذهبی نادرشاه در قفقاز مرتضی دهقان نژاد
لقمان دهقان نیری - رمان سمباتیان
230  رابطه نهاد سیاسی و مذهبی در حکومت زندیه ؛ دوره تعامل محدود   محمد علی رنجبر
231  واکاوی علل و پیامدهای حمله نادر به هندوستان  مجید علیپور شیرجو پشت
محمد حسین علی زاده
232  واکاوی مهاجرت آل عتوب به خلیج فارس و تسلط بر بحرین   سارا زمان نژاد بافرانی
مرتضی دهقان نژاد
233  فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان   مهدی ابراهیمی
احمد موسوی
234  عوامل موثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دوره زندیه   عبدالله متولی
235   روابط خارجی ایران دوره نادر شاه افشار در خلیج فارس امین قیطاسی
236  جایگاه قفقاز در سیاست خارجی نادر شاه   امیر آهنگران
237  بررسی حاکمیت ایران بر شمال رودخانه ارس در دوره کریم خان زند  مسعود بیات
238  مشروعيت صفويان و پادشاهي نادر  نور اله عبداللهی
علی اکبر کجباف
239   بررسی و تحلیل تاریخی حضور و فعالیت میسیونرهای مسیحی از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار شهاب شهیدانی
سید احمد عقیلی
240  بررسی آرایه ها و نگاره های تزئینی حمام وکیل شیراز زهرا هاشمی
241  ارتش ایران در دوران زندیه  رضا شعبانی
242  رقابت موسسات تجاری انگلستان با یکدیگر ؛ در منطقه خلیج فارس و مناطق مجاور در سده های 17 و 18   عبدالامیر محمد امین
ترجمه محجوب الزویری
243  بررسی و تحلیل روابط نادر شاه افشار و ارامنه   علی اکبر جعفری
244  تاسیس و گسترش فرمانروایی احمد خان سدوزایی   غلامحسین زرگری نژاد
245  مقدمه ای بر حیات سیاسی اجتماعی اسماعیلیان نزاری در دوران زندیه  مهری ادریسی آریمی
246  بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره زندیه ، بر اساس تئوری سیستمی  محمد کریم یوسف جمالی
سهیلا ترابی فارسانی- هدایت بهنام پور
247  اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه   جهانبخش ثواقب
پرستو مظفری
248  ساختار و عمل کرد سیاسی- نظامی شهرها در دورة قدرت گیری کریم خان زند  مهدی دهقانی
رضا شعبانی
249    
250    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه بعدی

بازگشت به صفحه قبلی