اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاریخ افشاريه و زنديه
....................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
201  مهرهای پادشاهان ایران   علی مظاهری
202  دو تصویر از نادر شاه در موزه دژ سرخ دهلی   محمود تفضلی
203  شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه  -1 بیژن بیگلری
204   شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه - 2 ..
205  شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه - 3  ..
206 عاقبت نادر شاه ........
207  ستاره جاویدان ، لطفعلی خان زند   جمال فرجی
208   وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه تا کریم خان زند حسین ایزدی ، فاطمه پهلوان پور
209  نامه های طبیب نادر شاه - 5  علی اصغر حریری
210   نامه های طبیب نادر شاه - 6 ..
211  نامه های طبیب نادر شاه  - 7 ..
212  وثیقه اتحاد اسلام نادری   .......
213   مازندران در عهد افشاریه و زندیه مریم شاه حسینی
214  نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه چراغ)   سید ابوالفضل فروزانی
215  اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری - اجرایی کریم خان زند   عبدالله متولی
216  تحولات سیاسی و علمی تصوف از سقوط صفویه تا برآمدن زندیه ( 1163 - 1135  هـ )  سید احمد عقیلی
217  ادبیات ایران در عصر صفوی و افشاری علی رضا زکاوتی قراگزلو
218   مناسبات تجاری سیاسی حکومت زند با کمپانی هند شرقی انگلیس غلامعلی رجایی
219  نادرشاه : کشورگشای  آسیا علی سلطانی شایان
220    
221    
222    
223    
224    
225    
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238    
239    
240    
241    
242    
243    
244    
245    
246    
247    
248    
249    
250    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه بعدی

بازگشت به صفحه قبلی