اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاريخ دين زرتشت
...................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
1  نگرشي بر دوگانگي جمشيد چكسي
2  دوگانه پرستي و ايراني برهان ابن يوسف
3  گاتاها و تاثير آن بر دانش در ايران باستان فريبرز رهنمون
4  عرفان و مهر ديني ؛ ميترا و زرتشت جلال الدين آشتياني
5  تاثير ميترائيسم بر مسيحيت زرتشت عطاء اللهي
6  نگاهي به مهر يا ميترائيسم تورج پارسي
7  مهر و مهر پرستي برهان ابن يوسف
8  فروهر ؛ سرگذشت روح و روان هاشم رضي
9  فروهر و گاتاها فريبرز رهنمون
10  فروهر برزو نجمي
11  نخستين نيايشگاه ساساني در مازندران .....
12  ميترائيسم در سايت crystalinks ......
13  مزدك .....
14  ميترائيسم در ايران و هند  : سايت فروردين ........
15  يسنا سايت اوستا
16  نمونه اي از خط اوستايي سايت اوستا
17  KHORDA AVESTA - Book of Common Prayer سايت اوستا
18  اوستا : ويسپرد سايت اوستا
19  ونديداد سايت اوستا
20  پيوند به فهرست سايت هاي مرتبط با اوستا و زرتشت ........
21  سرودهاي زرتشتي يرج بشيري
22  مقدمه اي به اوستا علي جعفري
23  مرگ در گاتاها علي جعفري
24  مذهب و زرتشت علي جعفري
25 يادگيري زبان اوستايي در 20 جلسه :جلسه اول   دوم   سوم   چهارم    پنجم   ششم مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد
26 يادگيري زبان اوستايي در 20 جلسه :جلسه  هفتم  هشتم   نهم  دهم  يازدهم  دوازدهم .....
27 يادگيري زبان اوستايي در 20 جلسه :جلسه سيزدهم  چهاردهم  پانزدهم  شانزدهم .....
28 يادگيري زبان اوستايي در 20 جلسه :جلسه  هفدهم  هجدهم  نوزدهم   بيستم ......
29 كتابشناسي اوستا ......
30  آشنایی با زرتشت و متون زرتشتي : مقدمه  ،  فهرست مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد
31   متون زرتشتی قسمت اول ، قسمت دوم   مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد
32  متون زرتشتی قسمت سوم ، کتابشناسی   مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد
33 معابد زرتشتيان در نقاط مختلف  دانشگاه كلگري _ كانادا
34 آتشكده هاي زرتشتي .....
35 گسترش آتشكده Klaus Schippmamn
36 تاريخ زرتشت .......
37 زرتشت : منبعي براي ميراث يهود و مسيحيت Kersey Antia
38 تاثيرات دين زرتشت براديان ابراهيمي يهود،مسيح و اسلام Kayomarsh P. Mehta
39 دين زرتشت،بنيان گذار تمدن بشري Timothy R. Smith
40 دين زرتشت در دوره هخامنشي Kersi B. Shroff
41 زرتشت شاپور ثورن پهلو
42 ايرانيان و تورانيان در اوستا جعفري 
43 رودخانه هيرمند در زرتشت Gherardo Gnoli
44 استخر : مركز ديني زرتشتيان ماري بويس
45 زرتشت ( تولد _ تقويم _ آتشكده ها _ جشن ها _ اوستا _ سرودها ) ......
46 جغرافياي اوستا برخي جنبه هاي توپوگرافي Farrokh Jal Vajifdar
47 هيربدستان فيروز كوتوال
48 "هفت" و اهميت فرهنگي آن در ايران باستان   شاپور شهبازي
49 امشاسپندان .....
50 زرتشتيان : باورها و آداب ديني آنها مري بويس ، ترجمه عسكر بهرامي
51 اورامان ، خاستگاه  آئين  زرتشت ....
52 ريگ ودا  و اوپانيشادها مسعود اميد - بهزاد حسن پور
53  وضعيت اجتماعي زن در ايران باستان   توران شهرياري
54 در مورد زرتشت و اوستا جواد مفرد كهلان
55 زرتشت و دين ايراني امير حسين خنجي
56 كيش زرتشت مري بويس ، ترجمه مصطفي فرهودي
57 زرتشت و دربار  ویشتاسپ شاه بهرام فره وشی
58  در باره : کتاب زرتشت مراد اورنگ
59  دین زرتشت ، آراینده هند باستان   غلامحسین اثنی عشری
60  زمان و مکان زرتشت  ........
61  فروهر ، نگاره بالدار زرتشتیان   فرزانه زرین پوش
62  زمان زرتشت -  2   پور داوود
63   زمان زرتشت - 1 ..
64  در باره کتاب: شایست ناشایست   .........
65  گاهان و طریقه مشرقی در تفسیر آن   سیروس نصرالله  زاده
66   معرفی کتاب: مقالاتی در باره زرتشت و زرتشتی گری مصطفی دهقان
67  بررسی کتاب: جمشید چو کسی ، بدی ، نیکی و جنسیت : نمودارهای جنس مونث در تاریخ دینی زرتشتی   هاله عمرانی
68  بازنمایی گفتار نظم الهیات اخلاقی زرتشت در بایسته های شاهی آرمانی ایران باستان   ماشاء الله یوسفی
69  تاریخ زرتشت   سید حسن تقی زاده
70  یادکردهای دین زرتشت در متون مانوی   ویلیامز جکسن، ترجمه داریوش احمدی
71  حوادث پایان جهان در زند بهمن یسن   سیروس نصرالله زاده
72  زمان زرتشت -  3  پور داوود
73  اهور مزدا و زرتشت - 3   پرویز رجبی
74 اهور مزدا و زرتشت  -1 ..
75   اهور مزدا و زرتشت - 2 ..
76 Gayomard : king of clay or mountain? the epithet of the first man in the zoroastrian tradition touraj daryaee
77 INDO-EUROPEAN ELEMENTS IN THE ZOROASTRIAN APOCALyPTIC TRADITION ..
78 list of fruits and nuts in the zoroastrian tradition : an irano - hellenic classification ..
79 on the coming of a zoroastrian messiah : a middle persian poem on history and apocalypticism in early medieval islamic iran    ..
80 Food, Purity and Pollution: Zoroastrian Views on the Eating Habits of Others ..
81  میراث زرتشت ، پیام آور راستی   کتایون مزدا پور
82 دژ نبشت پرویز رجبی
83  آیین و آیین ها در نیرنگستان   فیلیپ ج. کرین بروک ، ترجمه آژیده مقدم
84   درجات گناه ، تاوان وپتت در دین زرتشتی سید حسن حسینی (آصف)
85  زرتشت مستشرقان   کامران فانی
86  تاثیر جشن های آیین مهر در فرهنگ ایران و جهان   فرزانه سعادتی فر ، امید محرری
87  ادیان ایرانی   مسعود رشیدی
88  آراء گوناگون در باره زرتشت   ژاک دوشن گیمن ، ترجمه آرزو رسولی
89  بررسی تطبیقی آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی  سید مجتبی آقایی
90  دساتیر آسمانی ، دین نامه جعلی زرتشتیان  سید حسن حسینی (آصف)
91  معمای توحید زرتشتی   سید مجتبی آقایی
92  شاهنامه و اوستا   رضا زاده شفق
93  آیین زرتشت   موبد نیکنام
94  در باره زرتشتیان و معتزله   سیامک ادهمی ، سید سعید رضا منتظری
95  ادیان ایرانی   ترجمه کریم وزیری
96  گاهشماری اوستایی - 2   علی اکبر جعفری
97  گاهشماری اوستایی   ..
98  هخامنشیان و دین زرتشت   لوئیس گری ، ترجمه حسین حیدری
99  اخلاق ایرانیان در پیش از اسلام   محمد جواد مشکور
100  اوستا و زرتشت   لارنس براون ، ترجمه فرهاد آبادانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه فهرست مقالات