اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 حمله اسكندر به ايران ، تاريخ سلوكيه ، سلوكيان
...................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
1  مقدونيه ........
2  اسكندر بزرگ .......
3   امپراتوري سلوكي در سوريه .......
4  سلوكوس اول ......
5  آنتيوخوس اول .....
6  آنتيوخوس دوم ....
7  جنگهاي اسكندر با داريوش سوم آريان
8  ناوگان نيروي دريايي اسكندر در خليج فارس   آناباسيس ، كتاب هشتم ( اينديكا ) 
9  به آتش كشيدن پرسپوليس توسط اسكندر ديودروس
10  چگونه اسكندر "بزرگ" شد ؟ Prof. I. Worthington
11  ايران پس از مرگ اسكندر و مقاومت در برابر انديشه هاي خارجي  مريم هدايتي 
12  PONTUS Brian McCging
13  سلوكوس دوم .......
14  سلوكوس سوم ......
15  آنتيوخوس سوم ......
16  سلوكوس چهارم / آنتيوخوس چهارم/ آنتيوخوس پنجم/ ديميتريوس اول/الكساندر اول/ ديميتريوس دوم .......
17  آنتيوخوس ششم /  آنتيوخوس هفتم /  مگابيز / استرابن /  آپ پيان / ديودروس / هيركانيا .......
18  سكه هاي دوره سلوكي .....
19  هنر در ايران باستان - دوره سلوكي Edith Porada از دانشگاه كلمبيا در امريكا
20  مجسمه هركول در بيستون حميد رضا محبي
21  خاورميانه بعد از اسكندر امير حسين خنجي
22  برافتادن شاهنشاهي هخامنشي امير حسين خنجي
23  هلني ها در ايران : اسكندر مقدوني امير حسين خنجي
24  مبارزه يونان و مقدونيه در راه كسب قدرت اني كاظمي
25   كاوش در معبد آناهيتا (كنگاور) كام بخش فرد
26  اهميت نهاد پادشاهي سلوكي در شكل گيري ايدئولوژي شاهنشاهي در ايران باستان   تورج دريايي
27  آيا اسكندر واقعاً مردي بزرگ بوده است؟ ه.ژ.ولز
28  اسكندر در ايران   مهراد معماران كاشي
29  پنج قرن دموكراسي در ايران باستان   همايون صنعتي زاده (كرمان)
30  روابط ايران و هند در عهد باستان   علاء الدين آذري
31  پژوهشي در باره سوختن كتابهاي اسكندريه و ايران   حسينعلي ممتحن
32  مطالعه تعدادي از سكه هاي اليمايي   فاطمه جهانپور
33  تاثير حمله اسكندر بر دريانوردي و تجارت در خليج فارس   براتعلي نجف زاده
34  پس از اسكندر مقدوني چه گذشت ؟   اني كاظمي
35  نقدي بر كتاب: لشكركشي اسكندر   حسين كيان راد
36  معرفي كتاب: تمدن هلني  عليرضا سليمان زاده
37  اسكندر ، از اسطوره تا تاريخ   عباس جداري كريميان
38  قرائتي رومي از اسكندر رومي   نعمت الله علي محمدي
39  سياست فراگير سلوكيان   .........
40  پايان زندگي اسكندر : آيا اسكندر مقدوني به قتل رسيده بود؟   النا رادولسكو، ترجمه محمد علي صوتي
41 اسکندر مقدونی    عزیز الله بیات
42   اسکندر مقدونی و پیامد یورش های او   زهرا سعادتی فر
43   بررسی تحول مولفه های هویت ملی از منظر اندیشه سیاسی در ایران (از اسکندر غاصب تا اسکندر ذوالقرنین) فاطمه اروجی
44   معرفی کتاب: لشگرکشی اسکندر به ایران تالیف فلاویوس اکرم علیخانی
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     
68    
69    
70    
71    
72    
73    
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86    
87    
88    
89    
90    
91    
92    
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی