اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاریخ مغول،ايلخانان ،تيموريان،آق قويونلو ،قره قويونلو
....................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
101   نقدي بر كتاب : به ياسا رسيدگان در عصر ايلخاني محسن جعفري مذهب
102  معرفي كتاب : دارالضرب هاي ايران در دوره اسلامي   رامين يلفاني
103  خواجه رشيدالدين فضل الله مورخ سياستمدار  طيبه محمدي كيا
104  سيف الدين بيتكچي ، اولين وزير دولت ايلخانان  بهمن شهرياري
105  جلوه هاي تاريخ در سوانح الافكار رشيدي   جواد عباسي
106  پژوهشي در ساختار مجموعه هاي منشآت دبيري و تحول آيين هاي نگارش در دوره مغول  ريوكو واتابه
107  ديوانسالاري عهد تيموري  عبدالمحمد عزيزيان
108  نكاتي چند در  باره سفرنامه ابن بطوطه   مجيد حاجي تبار
109  معرفي كتاب : منتخب التواريخ   نادره جلالي
110  فرمان سلطان احمد جلاير   .........
111 فرجام روزگار  وزراي ايراني در كتاب : نسائم الاسحار من لطائم الاخبار فريدون شايسته
112   سفارت كلاويو به دربار تيمور رضازاده شفق
113  تصرف شبانكاره به وسيله مغولان   علي محمد نصر اصفهاني
114  رساله فلكيه : اثري ارزشمند اما كمتر شناخته شده   هاشم صدق اميز
115  نوادگان سيد اجل در ايران    مريم معزي
116  امراي مغول و اسلام گرايي در دوره ايلخانان   جواد عباسي
117  نقد و نظري در باب تاريخ نويسي مير خواند و خواند مير   حكيمه اميري
118  افول اقتدار غلام - سپاهيان در عصر ايلخانان بشري دلريش
119  موقعيت شيعيان ايران در دوره ايلخانان   پروين تركمني آذر
120  سياست هنري تيمور   يعقوب آ‍ژند
121  سكه هاي دوره مغول   مهدي ياراحمدي
122  مسيحيت و ايلخانان ، تلاش براي انهدام اسلام از هلاكو تا غازان   مسعود مرادي
123  رشيد الدين فضل الله همداني و جامع التواريخ   پروين تركمني آذر
124  تحليل روايتي از تاريخ وصاف (قتل سيد عماد الدين)   ذوالفقار رهنماي خرمي
125  مرتبه شاهزادگي فرزندان جوجي قسار و تلاش طغاتيمور خان براي مقام ايلخاني   عبدالرسول خير انديش
126  معرفي يك شخصيت تاريخي به عنوان نمادي از سابقه حضور ايرانيان در جنوب شرق چين  حجت رسولي
127  بررسي سال شمار رسمي شدن تشيع در عصر حكومت ايلخانان   جواد عباسي
128  واكنش برخي شاعران و اديبان در برابر مغولان   ذوالفقار علّامي
129  نقد و بررسي كتاب : از يورش مغولان تا زوال تركمانان ، تاليف رسول جعفريان  علي بلاش آبادي
130  تاريخنگاري درباري دروه تيمور (عبدالواسع شامي)   مريم رنجكش
131   فصيح الدين خوافي سوسن نيكجو
132  سياستمدار مورخ   ابوذر خسروي
133  در قلمرو مغولان بزرگ   يزدان فرخي
134  عصر مغولان آغاز دوره اي نوين در تاريخ ايران   زهرا كشاورز قاسمي
135  فصل درخشان هنر اسلامي ايراني مريم ايزدي
136  هفت اقليم خاور   فرزان عزيز زاده
137  عصر فترت   محمد حسن نيا
138  ابن عربشاه   اعظم مظاهري
139  تاريخنگاري در دروه پاياني حكومت گوركانيان   محمود صادقي علوي
140  اسماعيليان در آئينه جامع التواريخ   عباس پناهي
141  راه هاي تجاري در عهد ايلخاني  سيد ابوالفضل رضوي
142  وزارت سعد الدوله   مرتضي داوري
143  نقش اداري و حكومتي خاتون هاي مغول   احمد فروغ بخش
144  نظر فاروق سومر در مورد آق قويونلوها در كتاب اوغوزها (تركمن ها)   پرويز عادل
145  تاريخ ايران و هند قرن نهم در كتاب : رياض الانشاء   محمد باقر وثوقي
146  سربه داران خراسان و مازندران   علي دهباشي
147  جهانگير نامه ، خاطرات جهانگير، امپراتور هند   شراره اسفندياري
148  مغولان و نقش آنان در به قدرت رسيدن صفويان   منوچهر پارسا دوست
149  ابنيه باستاني آذربايجان   اسماعيل ديباج
150  قره كليسا   اندرانيك هويان
151  فرمان منسوب به سلطان احمد جلاير   جهانگير قائم مقامي
152  مهرها ، طغراها  و توقيع هاي پادشاهان ايران از ايلخانان تا پايان قاجاريه جهانگير قائم مقامي
153  قزوين   حسينقلي ستوده
154  فتنه حروفيه   محمد جواد مشكور
155  روابط مغول ها با دربار واتيكان   علاء الدين آذري
156  ساختار حيات شهري در عصر ايلخانان   سيد ابوالفضل رضوي
157  سربداران   عباس پرويز
158  معرفي نسخه اصل وقف نامه رشيد الدين فضل الله   ايرج افشار
159  تحقيقي در باره شغل و وظيفه منشي الممالك   جهانگير قائم مقامي
160 فرماني از دوران ابوالمظفر جهانشاه قره قويونلو ركن الدين همايون فرخ
161   بررسي اوضاع اجتماعي ايران از خلال جامع التواريخ رشيدي شيرين بياني
162  توقيع و طغرا و تطور آنها در تداول ديواني   جهانگير قائم مقامي
163   علل تهاجم چنگيزخان به ايران حسينقلي ستوده
164  شاهنامه بايسنقري و حافظ ابرو ، مورخ دربار تيموري  خانبابا بياني
165  ايران از نظر مسافرين اروپايي حسن جوادي
166   تصرف اصفهان بوسيله مغولها ج.آ.بويل ، ترجمه مسعود معتمدي
167  ايران از ديده سياحان اروپايي در دوره ايلخانان  (روابط سياسي ) حسن جوادي
168   ايران از ديده سياحان اروپايي (مبلغين مسيحي ، روابط تجاري) حسن جوادي
169 خاندان علي صفي ، شهرياراني گمنام مدرسي طباطبايي
170  ماليه ايران در دوره اسلامي   مجيد يكتايي
171  ايران از نظر سياحان اروپايي ( عصر تيموري)   حسن جوادي
172 فرماني از سلطان رستم آق قويونلو  ايرج افشار
173  كاوش تپه نور ، شهر تاريخي سلطانيه   سعيد گنجوي
174  هفت فرمان ديگر از پادشاهان تركمن   مدرسي طباطبايي
175  تاريخ روابط ايران با كشورهاي مغرب زمين در دوران مغول   عبدالحسين نوايي
176  چاو ، نخستين پول كاغذي در ياران   داوود اصفهانيان
177  ايران در دوره قراقويونلوها   حسين شيخ
178  نمود طبقات و مشاغل در مكاتبات رشيدي  منيره پوياي ايراني
179  نقدي بر كتاب: افسانه هاي حشاشين   علي رضائيان
180  بازگشت پادشاه پروين رستمي
181 نگاهي به زندگي و آثار خواجه نصير الدين طوسي سيد حسين مير نورالهي
182  نزهت القلوب   فرزان عزيز زاده
183  نكاتي در باره اسناد آق قويونلوها   ژان اوبن ، ترجمه يحيي شهيدي
184  ماليات در دروه ايلخانان   مسعود فرشيدنيا، سوسن رحمانيان
185  مروري بر روابط ايلخانان و مماليك   رحيم شبانه
186  كتاب تحفه الملوك   سعيد نفيسي
187   وزارت در عهد مغول احمد فروغ بخش
188  نسخه هاي مصور جامع التواريخ رشيدي   ...........
189  رفتار سياسي فقهاي دوره ميانه   يعقوبعلي برجي
190  عوامل يبروني نبردهاي ترجان و اتلوق بئلي علي منصوري
191  تيموريان ترجمه نرگس زارعي
192  اوضاع اقتصادي ايران در عصر شاهرخ تيموري   فاطمه بلندي
193  خواجه نصيرالدين طوسي و اسماعيليان حميد ملك مكان
194  مناسبات سلجوقيان روم با مغولان پرويز حسيني
195  واقعه اترار   سهيلا نعيمي
196  تاريخ فرخي ( اثر ناشناخته از روزگار تيموريان)   يزدان فرخي
197  موقعيت مسيحيان آسياي غربي در دولت ايلخانان عبدالرسول خير انديش
198  يادداشت هاي تاريخي در باره نژاد شناسي   م.فواد كوپرلو، ترجمه نيلوفر معين
199  معماري ايران و آسياي مركزي در دوره ايلخانان و جانشينانشان   شيلا بلر ، ترجمه اردشير اشراقي
200    علل انحطاط ساختار اقتصاد مغول محبوبه اسماعيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه قبلي

ادامه فهرست مقالات