اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاریخ افشاريه و زنديه
....................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
101  مهرهای پادشاهان ایران   علی مظاهری
102  دو تصویر از نادر شاه در موزه دژ سرخ دهلی   محمود تفضلی
103  شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه  -1 بیژن بیگلری
104   شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه - 2 ..
105  شرح حال چند تن از رجال دوره افشاریه - 3  ..
106 عاقبت نادر شاه ........
107  ستاره جاویدان ، لطفعلی خان زند   جمال فرجی
108   وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه تا کریم خان زند حسین ایزدی ، فاطمه پهلوان پور
109  نامه های طبیب نادر شاه - 5  علی اصغر حریری
110   نامه های طبیب نادر شاه - 6 ..
111  نامه های طبیب نادر شاه  - 7 ..
112  وثیقه اتحاد اسلام نادری   .......
113   مازندران در عهد افشاریه و زندیه مریم شاه حسینی
114  نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه چراغ)   سید ابوالفضل فروزانی
115  اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری - اجرایی کریم خان زند   عبدالله متولی
116  تحولات سیاسی و علمی تصوف از سقوط صفویه تا برآمدن زندیه ( 1163 - 1135  هـ )  سید احمد عقیلی
117  ادبیات ایران در عصر صفوی و افشاری علی رضا زکاوتی قراگزلو
118   مناسبات تجاری سیاسی حکومت زند با کمپانی هند شرقی انگلیس غلامعلی رجایی
119  نادرشاه : کشورگشای  آسیا علی سلطانی شایان
120 حمله نادرشاه به عراق به نقل از یک سند تاریخی سریانی حبش بن جمعه
ترجمه محجوب الزویری
121  گذری بر اندیشه ها و آثار عباسقلی آقا قدسی ( باکیخانوف)   رحیم رئیس نیا
122  دیالکتیکِ ساختاری در دولت نظامی گرای افشار   احمد درستی
123   نادرشاه افشار و خلیج فارس عباس رضایی
124 روند قدرتگیزی آل مذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار ) سید احمد عقیلی
بهادر شهریاری
125   معرفی کتاب: نادر شاه از ظهور تا سقوط  ، تالیف مهناز سرپیشگی اکرم علیخانی
126  اتحاد جهان اسلام در دوره صفویه و افشاریه   ابوالفضل عابدینی
127  تاریخ زندیه   محمد ابراهیم زاده
128  نادرشاه افشار و سياست تقويت نيروي دريايي در خليج فارس   محمد علی پرغو
129 سیاست مذهبی نادرشاه در قفقاز مرتضی دهقان نژاد
لقمان دهقان نیری - رمان سمباتیان
130  رابطه نهاد سیاسی و مذهبی در حکومت زندیه ؛ دوره تعامل محدود   محمد علی رنجبر
131  واکاوی علل و پیامدهای حمله نادر به هندوستان  مجید علیپور شیرجو پشت
محمد حسین علی زاده
132  واکاوی مهاجرت آل عتوب به خلیج فارس و تسلط بر بحرین   سارا زمان نژاد بافرانی
مرتضی دهقان نژاد
133  فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان   مهدی ابراهیمی
احمد موسوی
134  عوامل موثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دوره زندیه   عبدالله متولی
135   روابط خارجی ایران دوره نادر شاه افشار در خلیج فارس امین قیطاسی
136  جایگاه قفقاز در سیاست خارجی نادر شاه   امیر آهنگران
137  بررسی حاکمیت ایران بر شمال رودخانه ارس در دوره کریم خان زند  مسعود بیات
138  مشروعيت صفويان و پادشاهي نادر  نور اله عبداللهی
علی اکبر کجباف
139   بررسی و تحلیل تاریخی حضور و فعالیت میسیونرهای مسیحی از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار شهاب شهیدانی
سید احمد عقیلی
140  بررسی آرایه ها و نگاره های تزئینی حمام وکیل شیراز زهرا هاشمی
141  ارتش ایران در دوران زندیه  رضا شعبانی
142  رقابت موسسات تجاری انگلستان با یکدیگر ؛ در منطقه خلیج فارس و مناطق مجاور در سده های 17 و 18   عبدالامیر محمد امین
ترجمه محجوب الزویری
143  بررسی و تحلیل روابط نادر شاه افشار و ارامنه   علی اکبر جعفری
144  تاسیس و گسترش فرمانروایی احمد خان سدوزایی   غلامحسین زرگری نژاد
145  مقدمه ای بر حیات سیاسی اجتماعی اسماعیلیان نزاری در دوران زندیه  مهری ادریسی آریمی
146  بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره زندیه ، بر اساس تئوری سیستمی  محمد کریم یوسف جمالی
سهیلا ترابی فارسانی- هدایت بهنام پور
147  اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه   جهانبخش ثواقب
پرستو مظفری
148  ساختار و عمل کرد سیاسی- نظامی شهرها در دورة قدرت گیری کریم خان زند  مهدی دهقانی
رضا شعبانی
149    
150    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه بعدی

بازگشت به صفحه قبلی