اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاریخ افشاريه و زنديه
....................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
1  مختصری از زندگینامه نادر شاه افشار ارشام پارسی
2  ایل افشار دانشنامه ويكي پديا
3  آرامگاه نادر شاه دانشنامه ويكي پديا
4  مقبره نادرشاه افشار ........
5  تاريخ مختصر افشاريه ........
6  نادر شاه در هند پتروف ، ترجمه دکتر رضا شعبانی
7  ميرزا محمد مهدي خان استرآبادي منشي الممالك نادر شاه افشار جان پري (ايرانيكا) ، به زبان انگليسي
8  سلسله افشاريه جان پري (ايرانيكا) ، به زبان انگليسي
9  چند مقاله در خصوص تاریخ افشاریه بر گرفته از ایرانیکا ، به زبان انگليسي
10  عادل شاه جان پري (به زبان انگليسي)
11   ابوالحسن بن محمد امين گلستان  (به زبان انگليسي) R. D. McChesney
12  پيدايش نادر میرویس غلیجانی و اسد الله ابدال
13  افشاريه ........
14  روابط فرهنگی و سیاسی ایران و هند در دوره افشاریه و زندیه منصور بنکداریان ((به زبان انگليسي)
15  تاريخ نگاری دوره افشاریه و زندیه ارنست توکر (به زبان انگليسي)
16  کمپانی هند شرقی انگلیس جان پري (به زبان انگليسي)
17  عراق از دوره افشاریه تا پایان قاجاریه ارنست توکر (به زبان انگليسي)
18  زنديه دانشنامه رشد
19  ویژگی های عمده دوران کریم خان زند دانشنامه رشد
20  جانشینان کریم خان دانشنامه رشد
21  مقالاتی از ایرانیکا در مورد زندیه .........
22  ارگ کریم خان کرامت الله افسر (ایرانیکا)
23  بازار وکیل کرامت الله افسر (ایرانیکا)
24  گلشن مراد (از ابوالحسن غفاری کاشانی ، تاریخ سلسله زند ) مقاله از جان پری (ایرانیکا)
25 لطفعلی خان زند .......
26 حمام وکیل کرامت الله افسر (ایرانیکا)
27 کریم خان زند جان پري (به زبان انگليسي)
28 افشاريه دانشنامه رشد
29 خدمات سياسي و نظامي شقاقي ها و شاهسونها در دوران زنديه و آغاز قاجاريه فيروز منصوري
30 ارتش نادر شاه Michael Axworthy
31 نادر شاه افشار ......
32 تاريخ زنديه محمد ابراهيم زاده
33  كندو كاوي در روزنامه ميرزا محمد كلانتر فارسي   ناهيد بهزادي
34   كريم خان زند : تصويري مستند و جامع از وكيل الرعايا ..
35  خان هاي سلسله زند و مسئله قفقاز جنوبي  امير آهنگران
36   چند سند تاريخي از دوره زنديه و قاجاريه محمد رضا نصيري
37   معرفي كتاب: تاريخ افشار ، تاليف ميرزا رشيد اديب الشعرا جواد مكاري يوردشاهي
38  فرماني از نادر شاه   ...........
39  نگاهي به كتاب: تاريخ گيتي گشا، در تاريخ خاندان زند ، تاليف محمد صادق موسوي فريدون شايسته
40  خليج فارس در عهد افشار و زند   سارا ناطقيان فر
41   تصوير لطف علي خان زند مهدي بهرامي
42  مقدمه اي بر حيات سياسي اجتماعي اسماعيليان نزاري در دوران زنديه   مهري ادريسي آريمي
43  قرارداد صلح ايران و عثماني و كاهش تنش هاي مذهبي بين دو كشور در عصر صفوي و افشاري ابوالفضل عابديني
44  يك متن ، دو نگاه: خراسان بزرگ پس از نادر   شادي معرفتي
45  كشاكش قدرت  علي حسين پور
46  مناسبات تجاري سياسي حكومت زند با كمپاني هند شرقي انگليس   غلامعلي رجايي
47  مناسبات تجاري سياسي ايران و فرانسه در دوران زنديه ..
48   مناسبات ايران و هلند از دوره صفويه تا زنديه ..
49  نقش ايلات اهل سنت شمال شرقي ايران در تصميمات مذهبي سياسي نادر شاه مهري ادريسي آريمي
50  بررسي اوضاع اجتماعي سياسي كرمان از برآمدن تا برافتادن نادرشاه   ناصر جديدي، پوريا جلالي خالص
51   تصوير تازه اي از نادرشاه علي اصغر حكمت
52  روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه ..........
53   نامه هاي طبيب نادر شاه  (3) علي اصغر حريري
54  شعري در مورد: نامه نوشتن احمد پاشا به نادر شاه صاحبقران .........
55  تحقيق در باره شاهنشاهي و ارتش ايران   ناصر فربد
56  پژوهشي در باره روي كار آمدن زنديه   محمد كشميري
57  مهرها ، طغراها و توقيع هاي پادشاهان ايران ، از  ايلخانان تا پايان قاجاريه   ...........
58  سكه شناسي   محمد مشيري
59  تصرف بصره بدست ايرانيان در زمان شهرياري زند محمد كشميري
60  سكه هاي نادر شاه افشار محمد مشيري
61   تصرف بصره بدست ايرانيان در زمان شهرياري زند  (قسمتي ديگر ) محمد كشميري
62  ارتش ايران در دوران زنديه پرويز رجبي
63  پژوهشي نو در باره روابط ايران با بيگانگان در سده دوازدهم هجري   مهدي روشن ضمير
64  معرفي چند سند تاريخي  احسان اشراقي
65  دو سند نفيس از زنديه محمد مشيري
66  چند سند تاريخي  محمد رضا نصيري
67  گمنامان نامي ايران در عصر افشاريه (2)   رضا شعباني
68   چند سند تاريخي از دوره زنديه محمد رضا نصيري
69  ميرزا محمد تقي خان شيرازي   رضا شعباني
70  ماجراي سفيران نادر شاه در دربار هند   بيژن بيگلري
71  نامه هاي طبيب نادر شاه  (4)   علي اصغر حريري
72   زنديان از نگاه منابع قاجار ناهيد بهزادي
73  علل لشكر كشي كريم خان زند به بصره قاسم فتاحي
74  كند و كاوي در آثار ويلم فلور   ناهيد بهزادي
75  مروري بر تذكره شوشتر   غفار دهناشي
76  نقد و بررسي كتاب : مقاومت شكننده ، تاليف جان فوران   عبدالكريم مشايخي
77  معرفي كتاب: تاريخ احمد شاهي ، تاليف محمود الحسيني المنشي الجامي محسن رحمتي
78  معرفي و نقد كتاب: مباني و تاريخ انديشه نظامي در ايران   داوود قاسم پور
79  تاريخ تبريز (از زنديه تا اوائل قاجاريه) كريستوف ورنر
80  ايران عصر نادر شاه در سفرنامه ژان اوتر   فريدون شايسته
81   محمد كاظم مروي عالم آراي نادري علي سالاري شادي
82  ميرزا مهدي خان استرآبادي و تاريخ جهانگشاي نادري   نادر پروين
83 خليج فارس(بررسي كتاب:تاريخ اقتصادي و سياسي خليج فارس در عصر افشاريه و زنديه)  ابراهيم بوچاني
84  نقد و بررسي كتاب: تاريخ ايران در عصر افشاريه، تاليف رضاشعباني  .........
85  طلوع و غروب نادرشاه   مريم غفاري جاهد
86 نادر شاه فاطمه دفتري
87  مناسبات ايران و روسيه از صفويه تا زنديه   محمد نايب پور
88  كريم خان زند و انگليس در خليج فارس   حميد حاجيان پور
89  تاريخ كلام الملوك : مسكوكات تاريخي ، بعضي از حالات كريم خان زند    حسين پرتو بيضايي
90   تشيع در دوره نادر شاه افشار   پرويز فتح الله پور
91  ارمنستان شرقي از فراز اسناد   نصرالله پورمحمدي املشي
92  ريشه و اصل ايل افشار و ظهور نادرشاه   فرهاد مرندي علمداري
93  بازخواني چند فرمان نادر شاه افشار   علي كريميان
94  يك سند از دوران كريم خان زند  احسان اشراقي
95  بازخواني سندي از عهد زنديه (علي مراد خان زند ، در مسير تاج و تخت، 1195ق.)  محسن روستايي
96  الحجج القطعيه لاتفاق الفرق الاسلاميه ، تاليف سويدي  ابوالفضل عابديني
97  مبايعه نامه اي از عصر كريم خان زند در زنجان   پرستو قاسمي اندرود
98  معرفي كتاب: مشاهدات سفر از بنگال به ايران در سالهاي 1786 تا 1787 م. ، تاليف ويليام فرانكلين فرزاد نوروزي
99    نامه هاي طبيب نادر شاه  (1) علي اصغر حريري
100    نامه هاي طبيب نادر شاه  (2) ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه بعدی