اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاريخ دين زرتشت
...................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
101 شوشیانت در اوستا حسن رضایی باغ بیدی
102  از اوستا تا شاهنامه   عدالت عزت پور
103  افسانه مهاجرت زرتشتیان به هند   سید مهدی موسوی نیا
104  کوه خواجه : مهمترین پرستشگاه زرتشتیان سیستان  سرور غنیمتی
105  بررسی کتاب شناختی ، تاریخچه تحقیقات : ارداویراف نامه   مصطفی دهقان
106  بازخوانی مفهوم موعود در دین زرتشتی  سید مجتبی آقایی
107  موعود در آیین زرتشت   سید حسن حسینی (آصف)
108  زمان ظهور زرتشت  از نگاهی دیگر   سید مجتبی آقایی
109 پژوهشی در باره عصر زرتشت -1 رکن الدین همایون فرخ
110  a contribution on mitra's role in the armenian , iranian , and the roman world   touraj daryaee
111 پژوهشی در باره عصر زرتشت  - 2 رکن الدین همایون فرخ
112   گفتاری پیرامون مذهب زرتشت آلبرت والنتین ویلیامز جکسون ، ترجمه محمد حسن ساکت
113  دوران زندگی زرتشت از نظر مورخان اسلامی   ترجمه مهدی روشن ضمیر
114  زاد بوم زرتشت - 1 ترجمه رشید شهمردان
115  پیشینه ادبیات اوستا و پهلوی   اردشیر خدادادیان
116 زاد بوم زرتشت  - 2   ترجمه رشید شهمردان
117 تاریخ کیش زرتشتی بر اساس کتابهای فارسی میانه (پهلوی ساسانی) سیروس نصرالله زاده
118   مجوسان ستایشگر حضرت عیسی (ع) که بودند؟ ........
119   نیمه تاریک بهشت بروس لینکلن ، ترجمه آروین مقصود لو
120  فروردین ، حمل ، بره / وررگ   بهار مختاریان
121  نوروز باستانی و فروهرها   س. سالور
122  زرتشت و دین او   ابراهیم پور داوود
123 مهر ، میزان ، ترازو    بهار مختاریان
124  امرداد   مری بویس ، ترجمه مصطفی صداقت رستمی
125  شر در ادیان ایران باستان   جراردو نیولی ، ترجمه سید سعید رضا منتظری ، بابک رجبی
126   پدید آمدن زراتشت اندر جهان ..........
127   یادگار زریران و رزمنامه کنیزک آرش اکبری مفاخر
128  بررسی کتاب : از زرتشت تا مانی  ، تالیف نیولی گراردو ، ترجمه آرزو رسولی عسکر بهرامی
129   بازنگری واژه های اهورایی و اهریمنی در اوستا   حسن رضایی باغ بیدی
130  زرتشت و اسکیتی ها   و.ای. آبایف
ترجمه حسین مصطفوی گرو
131  نظری به کتاب رازوری در آیین زرتشت   بابک عالیخانی
132  MITHRAISM: A RELIGION FOR THE ANCIENT MEDES  A.D.H. BIVAR
133  آیین های طهارت در دین زرتشتی  محمد مشهدی نوش آبادی
عباس رجبی گوندره
134  سروش در آیین زرتشتی  فاطمه جدلی
135 بررسی آیین زرتشت    زهره بقولی زاده
136  دو یادداشت   علی اکبر جعفری
137   بررسی مفهوم واژه ائیریه ( ایران) کلثوم غضنفری
138  مولود زرتشت   رحیم رضازاده ملک
139  آیین بودایی در ایران و ارتباط آن با اسلام   و.و. بارتلد
ترجمه لیلا عسکری
140  آمدن زرتشت به بلخ به نزدیک گشتاسپ شاه   فردوسی
141     
142    
143    
144    
145    
146    
147    
148    
149    
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162    
163    
164    
165    
166    
167    
168    
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181    
182    
183    
184    
185    
186    
187    
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه فهرست مقالات
بازگشت به صفحه اصلي